Toshigoro No Otokonoko To Are

Toshigoro No Otokonoko To Are - Sakyou Aya Really cute. And a bit awkward. Re-read like a half dozen of times.